Tiktok:
youtube:
 • 270355
  Global Ranking
 • 8393
  Country/Region Ranking
 • 146.88K
  Followers
 • 892
  Videos
 • 1.74M
  Likes
 • New Videos
  15
 • New Followers
  12.12K
 • New Views
  1.66M
 • New Likes
  57.87K
 • New Reviews
  668
 • New Share
  794

QUỲNH nè ✅ Statistics Analysis (30 Days)

QUỲNH nè ✅ Hot Videos

QUỲNH nè ✅
Qua mệt mỏi #quynhboyvlog
2.54M
50.32K
1.98%
280
483
515
QUỲNH nè ✅
Quá dữ luôn #quynhboyvlog
886.78K
53.88K
6.08%
1.54K
781
960
QUỲNH nè ✅
Tao tức con này gê 😤#quynhboyvlog
824.36K
23.59K
2.86%
823
196
287
QUỲNH nè ✅
Sợ ma quá #quynhboyvlog
64.46K
1.16K
1.8%
40
24
12
QUỲNH nè ✅
Hỏng hiểu 🧐 #quynhboyvlog
55.16K
2.9K
5.25%
46
130
84
QUỲNH nè ✅
Làm thấy gê quá #quynhboyvlog
49.6K
1.58K
3.19%
19
23
9
QUỲNH nè ✅
Ủa alo 😭 #quynhboyvlog
22.42K
2.04K
9.12%
21
47
15
QUỲNH nè ✅
Không được yên ổn #quynhboyvlog
22.19K
2.29K
10.33%
18
34
12
QUỲNH nè ✅
Cứng người zới cái nết 😱#quynhboyvlog
19.62K
1.73K
8.82%
63
59
67
QUỲNH nè ✅
Ủa đang đóng cải lương hả #quynhboyvlog
16.42K
1.77K
10.79%
19
23
15